Баш бәт>>Ғәлитә ишлар
Чәтәлликләр қәрзни қaндaқ сүйләйду?
Тәһрир:Меһригүл худaбәрди     Мәнбәси:Җуңго уйғурчә рaдиё тори     Йолланған вақит: 2014-11-23

 

ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺳﯜﻳﻠﻪﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯞﯦﻠﯩﺶ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ чоң бaш қетимчилиқи һесaблиниду.

ﭘﯘﻝ ﺩﯦﺴﻪﯓ ﻳﻮﻕ, ﺋﺎﻟﺴﺎﯓ ﺋﯩﺴﺴﻖ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺭ, қәрз ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﻟﻪﯞﺯﯨﺪﻩ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺗﯩﮭﻪﻡ қәрзﺩﺍﺭﻻﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﻼﺟﯩﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺩﺍﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻥ ﺑоﻟﯘﭖ, ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﺕ-ﭼﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻮﭘﯩﻴﻪ ﻳﺎﺯﻏﯘﺯуﯞﯦﻠﯩﭗ, ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ қәрз ﻳﯩﻐﯩﺪﯗ.

финлaндийәликләр ﺧﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﯩﻼ қәрз ﺳﯜﻳﻠﻪﻳﺪﯗ, ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺳﻮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯗ. ﯞﻩﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ, ﺳﻮﺗﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ, ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ, қәрзﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ, қәрз ﺳﯜﻳﻠﻪﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﺋﺎﯞﯨﺴﺘﯩﺮﯨﻴﻪ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﮬﺎﺭﺩﯗﺭﯗﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﺍ қәрз ﺳﯜﻳﻠﻪﻳﺪﯗ, ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ кишиләрни ﻳﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ, қәрзﺩﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﺑﻪﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﯚﻟﻪﭖ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻠﯩﺮﻯ, ﻓﻮﺗﻮ ﺗﯧﻠﮕﯩﺮﺍﻑ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ қәрз ﺳﯜﻳﻠﻪﻳﺪﯗ.

ﺋﺎмерикилиқлaр қәрз ﺳﯜﻳﻠﻪﺵ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ. ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪﺩﺑﻪﺷﯩﺮﻩ, ﻛﯜﺷﺘﯜﯕﮕﯜﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ қәрзﺩﺍﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﯕﺠﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺪﯗ, ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﭖ ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ, ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﺩﯨﻜﻰ қәрз ﺳﯜﻳﻠﻪﺵ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﭼﻘﺎ ﺗﯧﻨﻰ ﺑﻪﺩﺑﯘﻱ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ, қәрз ﺳﯜﻳﻠﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﺷﻤﺎﻳﺪﯗ, ﺗﯩﻠﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯗ, ﭘﻪﻗﻪﺕ қәрзﺩﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘﺩﯗﺷﻘﺎﻗﺘﻪﻙ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﭗ, ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻣﻤﯘ ﻧﯧﺮﻯ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ. Қәрзﺩﺍﺭﻻﺭ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﭘﯘﺭﺍﻗﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ қәрз ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻨﯩﯔ ﺑﻮﻧﺴﯩﻴﻪ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ қәрз ﺳﯜﻳﻠﻪﺵ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ қәрз ﺳﯜﻳﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﻻﻳﯩﮭﻪﻟﻪﭖ, телевизордa ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘп ﻣﻪﻥ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺴﻪﻡ, ﺷﯘ қәрз ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩм ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﭗ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺘﯩﺪﯗ, ﺋﯘﻻﺭ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ қәрзﺩﺍﺭ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ, ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﺴﯜﻥ, ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ, ﺗﺎﻧﺴﯩﺨﺎﻧﺎ, ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﺮﻩﺗﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﺳﯘﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﻛﯘﻟﺪﺍﭘﻼ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ. ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ, қәрзﺩﺍﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ қәрзﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

Кейинкиси
Мунасивтлик хәвәрләр
Йеңи хәвәрләр Йәнә
Сүрәтлик хәвәр Йәнә
Сүрәтлик тәнтәрбийә хәвәрлири
Пән-техника учурлири Йәнә
Ғәлитә ишлар Йәнә
Коча параңлири Йәнә
Сағламлиқ Йәнә